Thể loại truyện Ngôn Tình

Kiều Thê Của Thần Tài

Kiều Thê Của Thần Tài

Mộc Thông Thông

Ảnh Đế Hiền Thê

Ảnh Đế Hiền Thê

Mị Dạ Thủy Thảo

Vương Xà

Vương Xà

Zen (Mikahawa.zenkura)

Oanh Tạc Bắc Kinh

Oanh Tạc Bắc Kinh

Tiểu Yết

Yêu Phải Anh Vợ

Yêu Phải Anh Vợ

Tiểu trân Bảo

Vương Phi Tỷ Phú

Vương Phi Tỷ Phú

Vô Tử Lăng

Vô Tà

Vô Tà

Na Chích Hồ Ly

Thần Và Thần

Thần Và Thần

Siêu nhân lười

Phượng Vũ Cửu Tiêu

Phượng Vũ Cửu Tiêu

Băng Tuyết Yêu Linh